GÖLLER KONU ANLATIMI

GÖLLER

 Buzul Gölü


1.YERLİ KAYA GÖLLERİ(ÇANAĞIN SU LE DOLMASI):

a)Tektonik Göller:Yer kabuğunun hareketleri ile meydana gelen çanakların su ile dolmasıyla oluşur.
Örnekler:
Manyas,Ulubat,İznik,Burdur,Sapanca,Tuz Gölü,Hazar,Aral,Baykal,Balkaş

b)Volkanik Göller:Volkanik patlama sonucu meydana gelen çukurlukların su ile dolmasıyla oluşur.
Örnekler:
Meke Tuzlası,Nemrut Gölü,Gölcük Gölü,

c)Karstik Göller:Kalkerli arazinin suya karşı zayıf olması nedeniyle erime sonucu çukurluklar meydana gelir.Akdeniz Bölges’nin Antalya Bölümü’nde yaygın olarak görülür.
Örnekler:Elmalı,Söğüt,Obruk,Suğla,Avlan

d)Buzul Göller:Buzul aşındırması sonucunda meydana gelen çanakların,suyla dolmasıyla oluşan göllerdir.
Dünya’da kutuplara yakın yerlerde (Kanada,İskandinavya Yarımadası);Türkiye’de ise dağların yüksek yerlerinde meydana gelir.
Örnekler:
Türkiye’de 2500 m ve üzeri yerlerde,dağlarda oluşur.Cilo,Kaçkar,Uludağ,Bolkar,Erciyes,Ağrı

2.SET GÖLLERİ:
a)Heyelan Set Gölleri:Toprak kayması nedeniyle akarsu vadilerinin önünün kapanması sonucu oluşur.
Örnekler:
Abant,Yedi Göller,Tortum,Sera

b)Alüvyal Set Gölleri:Akarsu biriktirmesi sonucu oluşur.
Örnekler:
Mogan,Eymir,Bafa,Uzungöl,Köyceğiz

c)Kıyı Set Gölleri:Dalga biriktirmesi sonucu oluşan göllerdir.
Örnekler:B.Çekmece,K.Çekmece,Terkos

d)Volkanik Set Gölleri:Lavların akarsu vadisinin önünü kapatması sonucu meydana gelen göllerdir.
Örnekler:Nazik,Haçlı,Van,Çıldır

e)Baraj Gölleri:Beşeri göllerdir.Yapaydır.Eğimin fazla olduğu yerlere kurulmaktadır.
Örnekler:Keban,Karakaya,Atatürk,Hirfanlı,Bilecik,Sarıyer,Oymapınar

Bir cevap bırakın